Кошик
253 відгуків
ToolMag
+380997438854

Промислові пилососи

Промислові пилососи

агрегати, які виробляють прибирання та очищення від забруднень промислових і виробничих приміщень. Ще одна функція промислових пилососів – видалення пилоподібних виробничих відходів. Застосовуються на підприємствах, робота яких викликає утворення великих обсягів пилу: металообробка, деревообробка, каменерізне виробництво. Існують також спеціальні будівельні промислові пилососи, призначені для використання на будмайданчиках.

Від побутових моделей пилососи промислові відрізняються, насамперед, здатність до постійної роботи протягом тривалого часу, а також пристосованістю до жорстких умов використання.

Як вибрати промисловий пилосос?

Вибираючи, який промисловий пилосос купити, зверніть увагу на наступні параметри:

 • Потужність. Чим вище потужність, тим, відповідно, більше продуктивність агрегату. Ряд моделей мають два двигуна з метою підвищення потужності. У стандартному режимі використовується один, при необхідності підключається і другий. Але враховуйте, що зі збільшенням потужності збільшується вага пилососа, а також його вартість.
 • Вага. Чим більше важить промисловий пилосос, тим він потужніший, але тим важче пересувати агрегат по будівельному майданчику. Особливо критичний вагу, якщо існує необхідність переміщати пилосос між поверхами.
 • Можливість вологого прибирання. Забезпечує більш якісний результат прибирання.
 • Обсяг бака. Від того, скільки сміття і пилу може вмістити бак промислового пилососа, залежить, як часто потрібно чистити і як довго агрегат може безперервно працювати.
 • Наявність насадок. Насадки різного профілю в комплекті з пилососом дозволяють виробляти якісне прибирання у важкодоступних місцях.
 • Можливість підключення до інструменту для безпосереднього всмоктування пилу.

Пылесосы промышленные

агрегаты, производящие уборку и очистку от загрязнений промышленных и производственных помещений. Еще одна функция промышленных пылесосов – удаление пылеобразных производственных отходов. Применяются на предприятиях, работа которых вызывает образование больших объемов пыли: металлообработка, деревообработка, камнерезное производство. Существуют также специальные строительные промышленные пылесосы, предназначенные для использования на стройплощадках. 

От бытовых моделей пылесосы промышленные отличаются, прежде всего, способностью к постоянной работе на протяжении продолжительного времени, а также приспособленностью к жестким условиям использования.

Как выбрать промышленный пылесос?

Выбирая, какой промышленный пылесос купить, обратите внимание на следующие параметры:

 • Мощность. Чем выше мощность, тем, соответственно, больше производительность агрегата. Ряд моделей имеют два двигателя с целью повышения мощности. В стандартном режиме используется один, при необходимости подключается и второй. Но учитывайте, что с ростом мощности увеличивается и вес пылесоса, а также его стоимость.
 • Вес. Чем больше весит промышленный пылесос, тем он мощнее, но тем труднее передвигать агрегат по строительной площадке. Особо критичен вес, если существует необходимость перемещать пылесос между этажами.
 • Возможность влажной уборки. Обеспечивает более качественный результат уборки.
 • Объем бака. От того, сколько мусора и пыли может вместить бак пылесоса промышленного, зависит, как часто нужно его чистить и как долго агрегат может непрерывно работать.
 • Наличие насадок. Насадки различного профиля в комплекте с пылесосом позволяют производить качественную уборку в труднодоступных местах.
 • Возможность подключения к инструменту для непосредственного всасывания пыли.